jeanette nivala westerdahl

 

arbetade under sitt första år som nyutexaminerad socionom 1998 som socialsekreterare inom socialtjänsten. 1999 startade jeanette upp en skolkuratorsverksamhet inom Göteborgs stad.  Mellan åren 2005 - 2011 arbetade jeanette som organisationskonsult /beteendevetare på individ- grupp och organisationsnivå inom Västra Götalands Regionen. Denna erfarenhet har genererat kunskaper om sambanden mellan arbete och hälsa på individ, grupp och organisationsnivå. jeanette har de senaste 9 åren även arbetat med den interaktiva dramaformen Forumteater på bland annat VGR:s ledarskapsdagar, ledarskapsprogram samt i flertalet arbetsgrupper under utvecklings/utbildningsdagar. Sedan 2011 arbetar jeanette som organisationskonsult, handledare och terapeut i den egna verksamheten nivala konsultation AB.

 

jeanette nivala westerdahl är

 • legitimerad Psykoterapeut, 2015
 • auktoriserad socionom, 2011
 • diplomerad systemteoretisk handledare och utbildare, 2010 
 • grundläggande systemteoretiskt  psykoterapeututbildad, steg 1, 2005 
 • legitimerad sjuksköterska, 1998

jeanette nivala westerdahl är vidare:

 • licencierad IDI-handledare (Interpersonal Dynamics Inventory), 2012
 • licenserad GDQ-användare (Group Development Questionnaire), 2010
 • utbildad i Konflikthantering av Thomas Jordan, 2014
 • utbildad i Organisation och ledarskap vid Göteborgs Universitet, 2010
 • utbildad instruktör i Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT), 2012
 • utbildad processtödjare i AHA-modellen (arbete och hälsa) för psykosocial arbetsmiljö, 2008
 • utbildad i nätverksinriktat arbete, 2001
 • utbildad i Forumteater och vidareutvecklande metoder, 2001 samt 2010