nivala konsultation AB

erbjuder individuella-, par- och familje- utvecklande/terapeutiska samtalSamtalsmetodiken är av systemisk karaktär med influenser av den kognitiva terapin. Samtalen kan vara både processinriktade och lösningsfokuserade. Samtalen inriktas på resurser och möjligheter framför problem. 

  • individuella utvecklande/uppbyggande samtalnär du  behöver stöd för att hantera ett uppkommet dilemma eller en ansträngd livssituation, när du känner att du behöver utvecklas och finna din rätta potential, när du behöver utforska dina drivkrafter eller när du behöver navigera din livskompass. Samtalen syftar till att öka det egna medvetandet om situationen och dess påverkan samt att bygga upp den egna repertoaren av strategier och förhållningssätt.
 
  • parsamtal när du och din partner upplever att ni "kört fast" i ett mönster ni har svårt att ta er ur eller när ni upplever att ni har svårigheter att kommunicera med varandra. Samtalen syftar till att erbjuda ett forum där ni får möjlighet att kommunicera era upplevelser och skapa en grund för ökad förståelse och acceptans  för varandra, samt att finna gemensamma samskapande strategier som kan hjälpa er att lösa det som försvårar er  relation. Samtalen utgår från en systemiskt och beteendeterapeutisk arbetsmodell med en grundstruktur från Integrative Behavioural Couple Therapy - IBCT. 
  • familjesamtal - 
  • konflikthanterande samtal -initialt individuellt och därefter par eller i grupp. Konflikthanterings-modell som förslagsvis kan bestå av fem samtal, ett första tillsammans med berörda parter och chef, tre samtal mellan berörda parter och ett avslutande samtal med berörda parter och chef.
  • stresshanterande samtal - både individuellt och i grupp. Kunskapsförmedling om stress och dess konsekvenser, kartläggning av stressorer, skapande av strategier och tekniker för att bättre hantera stress, exempelvis genom mindfulness (medveten närvaro), självkänsla/självkännedom och förändringsarbete.

röster från kunder:


"Varje gång jag mött dig, oavsett sammanhang, så känner jag att jag fått energi!" (chef inom SU)


"Du har peppat mig till att ta itu med det jag tyckt varit jobbigt - tack!" (medarbetare inom primärvården)

 

"En skillnad för mig har varit att jag lärt mig att stanna upp och reflektera vilket resulterat i mindre konflikter med mig själv och min omgivning!" (medarbetare inom SU)

 

"Tack för allt stöd och professionell coachning! det bästa! Jag tror jag vuxit några decimeter!"(medarbetare inom SU)

 

"Tack för den underbara "resan" tillsammans med dig!" (medarbetare inom FTV)