nivala konsultation AB erbjuder

 

organisationsutveckling vilket kan beskrivas som att medlemmar inom en organisation har kunskap och vetskap om vad de ska göra och att de också gör det på ett effektivt sätt. Inom fungerande organisationer finns ett samband mellan effektivitet, produktivitet och arbetsglädje. nivala konsultation vill bidra till att stärka detta samband genom att erbjuda:

  • förändringsarbete
  • utbildningsinsatser - kommunikation, bemötande, konflikthantering, förändring (förändringsprocesser på individ, grupp och organisationsnivå) samt stresshantering
  •  GDQ - Group Development Questionnaire - teamutveckling/grupputveckling
  • grupputveckling -teamutveckling
  • psykosociala arbetsmiljökartläggningar - till exempel AFA -kartläggning och intervjuer i syfte att skapa en plattform för fortsatt utvecklingsarbete. 
  • organisationsutredningar - med syfte att genomlysa tillståndet i organisationen som underlag för framtida insatser (GDQ även här)
  • Forumteater - interativ pedagogisk metod.
  • krishantering - krissamtal på individuell basis och avslastningssamtal (debriefing) för stora och mindre grupper. 
  • konflikthantering - samt medling
  • stresshantering -  på individ och gruppnivå. 

Röster från kunder:


"Jag känner stort förtroende och tillit till konsulternas kompetens och det professionellt utförda uppdraget hos oss" (förvaltningschef/rektor).

 

"Finns goda förutsättningar till långsiktig nytta efter utfört uppdrag. rekommenderar gärna konsulterna för liknande uppdrag"

(chef).

 

"Kommunikation är viktigt och roligt - om man lyckas knäcka koden. Det verkar nu som vi gjort det och kommit varandra närmare i gruppen" (deltagare i utbildning i kommunikation och bemötande ). 

 

"Jag tycker faktiskt redan att jag lärt mig att kommunicera bättre med mina arbetskamrater. jag har blivit påmind om sådant jag egentligen visste men inte praktiserade" (deltagare utbildning i kommunikation). 

 

"Du har sått ett frö till förändring i vår arbetsgrupp" (deltagare kurs i kommunikation).