nivala konsultation erbjuder

 

IDI - Interpersonal Dynamics Inventory, ett instrument som mäter och beskriver det intryck du gör på andra i din omgivning. IDI hjälper dig att bätre förstå hur andra ser på dig, IDI hjälper dig att förstå andras beteende samt ger dig stöd för att bättre samspela med din omgivning. 

IDI mäter och beskriver ditt beteende utifrån tre specifika dimensioner i vårt beteende. en IDI-kartläggning skapar fram din personliga beteendestil grundat på de fyra grundstilarnas unika styrkor. 

 

IDI är ett instrument som kan användas som ett led i till exempel ledarskapsutveckling där en personlig profil skapas och vid grupputveckling där en grupprofil skapas. 

 

För vidare information se gärna www.idi.se