nivala konsultation AB

startades under våren 2011 av jeanette nivala westerdahl, tillika kontaktperson. Vi tillhandahåller tjänster inom ledarskap-, medarbetarskap- och organisationsutveckling. nivala konsultation vilar på en systemteoretisk grund där ledord såsom samspel, kreativitet, uppskattande förhållningssätt, resurser och möjligheter präglar verksamheten. Vi tror på människans inneboende kraft att finna egna lösningar på uppkomna dilemman. Vi tror på människans förmåga att prestera maximalt i rätt sammanhang. Vi tror på vikten av reflektion för att finna sin potential och lust till arbetet. Vi tror på kreativa arbetssammanhang som skapar tillväxt hos individer, grupper och organisationer vilket i sin tur genererar ökad effektivitet och ökad produktivitet.  

nivala konsultation vill göra skillnad. nivala konsultation vill skapa möten och tjänster som är meningsfulla och verkningsfulla. För dig och din organisation. 

Vår affärsidé är kreativitet i samspel med effektivitet och produktivitet 

nivala konsultation vänder sig till dig som ledare inom privat eller offentlig sektor, till dig som grupp/teamledare, till dig som medarbetare eller till dig som privatperson. Vid allt samarbete med nivala konsultation betonar vi vikten av dialog, ett etiskt förhållningssätt och integritet.

nivala konsultation AB tror på samspel och helhet och har däreför etablerat ett samarbete med företag som kan bidra till den palett av kompetens och tjänster som nivala konsultation vill erbjuda. 


 HOCKAB Canvia AB